kontakt

Schneller Kontakt
+ 49 170 213 70 40

email

E-Mail-Kontakt

              

Lage

Lage

Bielsko-Biała, Poland

Klauzula informacyjna RODO

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie/gromadzonych na etapie rejestracji w systemie jest BOGMAR BOGUSŁAWA BRYCZEK , zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Sobieskiego 160, 43-300 Bielsko-Biała, lub na mail: bogmar@bogmar.net, lub dzwoniąc pod numer telefonu: +48 33 811 89 10.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panią/ Panem a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Pani/Pana danych jest niezbędne.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
 4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy i do czasu przedawnienia roszczeń z tego tytułu.
 6. Administrator przekaże Pani/Pana dane odbiorcom z zakresu podmiotów publicznych, którym przekazanie danych jest konieczne celem realizacji umowy.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
 9. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje mające na celu dopasowanie świadczonych usług do profilu Klienta.
 11. Administrator powinien ujawnić swoją tożsamość i dane kontaktowe, a gdy ma to zastosowanie, również tożsamość i dane kontaktowe swojego przedstawiciela.
 12. Fragmenty zaznaczone kursywą są alternatywne, w zależności od tego, czy przetwarzane dane są przekazywane odbiorcom.
 13. Jeżeli administrator zamierza podejmować zautomatyzowane decyzje i stosować profilowanie, konieczne jest ujawnienie tego faktu. Należy wskazać, na czym polega zautomatyzowane podejmowanie decyzji, jakie są zasady ich podejmowania i jakie może mieć to znaczenie i konsekwencje dla osoby, której dane są w ten sposób przetwarzane. Jeżeli np. wskutek zautomatyzowanego przetwarzania system ustala, jaka jest sytuacja ekonomiczna podmiotu danych i na tej podstawie proponuje jakąś ofertę (np. kredytu, pożyczki, sprzedaży) na zindywidualizowanych warunkach, wówczas trzeba wyjaśnić podmiotowi danych ten proces.

 

 

PSA Artikel, Ausgabeautomaten, Maschinen und Vending

 

 

+ LESEN SIE MEHR

 

Lage:

Bielsko-Biała

POLAND

 

KONTAKTDATEN

 

tel.+ 49 170 213 70 40

tel.+ 49 170 270 16 16

 

 Email Kontakt schreiben Sie uns:

 

+ Kontaktformular

 

Informationsklausel RODO >>>